Derfor står Grand Hotel øverst på Christian Ringnes' allerede oppfylte ønskeliste

Her røper Christian Ringnes hvilket bygg som står øverst på ønskelisten og hva han ser etter når han investerer i eiendom.