– Nå kan vi kjøpe torsk hele året

Henry Thomassen og gasellevinner Fishbase Group satser på settefisk av både laks og torsk.